DE INTERES PENTRU INFINTARE FIRMA!

Codul fiscal
Pentru armonizarea legislatiei romane cu directivele U.E. merita mentionata, ultima modificare a prevederilor Codului Fiscal roman...Citeste

 Codul CAEN
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala a fost conceputa incat sa asigure identificarea si codificarea tuturor activitatilor intr-un sistem unitar...Citeste

  Legea 31/1990
Legea privind societatile comerciale din Romania....Citeste

  Legea 26/1990
Legea privind Registrul Comertului...Citeste

 

UTILE

 

B. Actele necesare dosarului de infiintare firma (pentru S.R.L.)

- Cerere (formular O.N.R.C.)
- Rezervarea denumirii firmei (in judet sau la nivel de tara)
- Act constitutiv (autentificat de catre avocat sau notarul public) la intocmirea caruia trebuie lamurit, in mod obligatoriu:
- obiect principal de activitate;
- obiect secuntar de activitate;
- denumire firmei (cu numarul rezervarii eliberate de catre O.N.R.C.);
- asociatii / administratorii firmei;
- aportul la capitalul social al fiecaruia dintre asociati;
- Cazier fiscal al fiecaruia dintre asociatii si administratorii firmei
- Contract de comodat / inchiriere al spatiului unde se stabileste sediul social
- Acordul asociatiei de proprietari / locatari
- Acordul vecinilor (riveranii)
- Copie actului de proprietate al sediului social
- Copie C.I./ Pasaport asociati
- Specimen de semnatura al administratorului (administratorilor) firmei
- Declaratii ale asociatilor firmei (autentificate)
- Procura asociatilor pentru persoana imputernicita sa depuna dosarul la O.N.R.C. (autentificata)
- Dovada depunerii capitalului social la banca aleasa de asociatii firmei
- Declaratie (formular O.N.R.C.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu )
- Vectorul Fiscal - Anexa 1

Alte documente (dupa caz):
- in cazul schimbarii numelui / numarului strazii este necesara si o Adeverinta eliberata de Primaria competenta (biroul de cadastru)
- adverinta pentru studentii ce intrunesc toate conditiile si doresc sa beneficieze de facilitatile legale ce li se ofera.

Inapoi