DE INTERES PENTRU INFINTARE FIRMA!

Codul fiscal
Pentru armonizarea legislatiei romane cu directivele U.E. merita mentionata, ultima modificare a prevederilor Codului Fiscal roman...Citeste

 Codul CAEN
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala a fost conceputa incat sa asigure identificarea si codificarea tuturor activitatilor intr-un sistem unitar...Citeste

  Legea 31/1990
Legea privind societatile comerciale din Romania....Citeste

  Legea 26/1990
Legea privind Registrul Comertului...Citeste

 

OFERTA I-FIRMA

 

Administratorul este persoana, fizica sau juridica, numita prin actul constitutiv sau print-un act modificator al actului constitutiv, care, conform reglementarilor legale, reprezinta societatea in raport cu tertele persoane.
Administratorul poate fi revocat numai prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor, respectiv Hotararea Asociatului Unic.
Revocarea administratorului presupune, in mod obligatoriu, numirea unui nou administrator.
Noul administrator poate fi unul dintre asociati (ori asociatul unic) sau o persoana pana atunci straina de societate.
De asemenea, se poate numi fie un singur administrator, fie doi sau mai multi administratori, in aceasta situatie formand un Consiliu de Administratie.


Inapoi